Eğitim programımız içerisinde önemli bir yeri olan müzik, çocuk şarkıları söyleme, klasik müzik dinleme, çocuklar için beste yapmış klasik müzik bestecilerini tanıma gibi çalışmaların yanı sıra, Orff metodunu temel alan bir programdır. Orff metodu Carl Orff'un çocuklara yönelik müzik eğitimi çalışmalarını sistemleştirdiği, bugün ' Orff Schulwerk ' olarak dünyanın bir çok ülkesinde yaygınlık kazanmış pedagojik bir yaklaşımdır. Temel amacı, erken yaşlarda çocuklarda ritim ve estetik duygusunu geliştirilmesinin yanı sıra ; gruba uyum, liderlik, eşitlik, Yönerge alma gibi sosyal ilişkiler ve bireysel yaratıcılığın desteklenmesidir. Orff pedagojisi, çocuğun gözünü, kulağını, bedenini aynı anda kullanmaya yönlendirir.

 

    Dökümanlar