Yapılan araştırmalar,özellikle yaşamın ilk üç yılında beyin gelişiminin çok önemli olduğunu ve bu dönemde çocuğun dil ediniminin daha kolay olduğunu ileri sürmektedir. Peş peşe öğrenilen iki dilin ana dili seviyesine, yani çift dillilik seviyesine ulaşması için çocuk ikinci dili en geç yedi yaşına kadar edinmelidir. 

 Bazı durumlarda çocukların ergenliğe kadar da çift dilli olabildiği görülmüştür. Fakat genel olarak yedi-sekiz yaşından sonra öğrenilen ikinci dilin ana dili seviyesine ulaşmadığı çeşitli araştırmaların konusu olmuştur.

Eğitimlerinde ya da normal yaşantılarında iki dile maruz kalan çocukların diğerlerine oranla zihinsel gelişim süreçlerinin hızlı olduğu ve farkındalıklarının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çocuklar aynı anda iki dili kullanırken sudoku çözmeye eşdeğer bir egzersiz içerisindedir. Başka dillere karşıda duyarlılıkları artar,sesleri ayırt etme ,dikkat ve konsantrasyon süreleri uzun olur.Ana dillerinde de ifade becerileri artar.Hafızaları güçlüdür ve aynı anda pek çok işi yapıp yönetebilme yeteneğine sahip olurlar. Yetişkin yaşamda demans (unutkanlık)olma ihtimalleri düşüktür.

Okulumuzda siz değerli velilerimize 2 farklı programda ingilizce eğitimi sunmaktayız.  Bunlar;

-Yarım gün İngilizce,yarım gün Türkçe ESL program (“English as a second Language program)

-Tam gün İngilizce (“Intensive English Programı) olmak üzere uygulanmaktadır.

YARIM GÜN İNGİLİZCE ESL program (“English as a second Language program)

ESL  sınıflarında ingilizce dil programı tüm hafta  boyunca  yarım gün olarak, Türkçe programla bütünleşmektedir. Amacımız çocuklarımızın farklı bir dili öğrenmeye olumlu bir yaklaşım içerisinde olmaları ve iki dilliliğin gerektirdigi dinleme ve konuşma dil becerileri kazanımının ilk adımlarını atmalarıdır.Bu sınıflarımızda iki Türk,bir native öğretmen çocuklarımıza eşlik etmektedir.Yarım gün süresince yaşamın dilinin İngilizce olduğu bir programda ikinci dil, çocuklara doğal ortamlarının içerisinde kazandırılmaktadır.Native speaker (Ana dili İngilizce olan )öğretmenlerden duydukları dile ilişkin sesleri doğru telaffuz etmek ve günlük yaşamın içerisinde tüm yönergeleri İngilizce duymak, yarım gün süresince tüm bilişsel etkinlikleri İngilizce yapmak, onların dil öğrenme süreçlerine dair bir alt yapı oluşturmalarını sağlamaktadır.İngilizce öğretmenimiz yarım gün süresince çocuklarla birlikte olurken, günün diğer yarısını Türk öğretmenimizle geçirip anadili etkinlikleri ve bilişsel gelişimi destekleyici çalışmalar yapmaktadırlar.

TAM GÜN İNGİLİZCE IEP(“Intensive English Programı)

 21.yüzyılda çocukların sahip olması gereken yaratıcılık, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerilerini destekleyerek yaşam boyu öğrenmeye odaklı olarak hazırlanmış olan IEP programımız tüm hafta boyunca tam gün olarak devam etmektedir.

İngilizce programımızın içeriği native speaker (anadili İngilizce olan)    öğretmenin aktif olacağı şekilde düzenlenmiş ve günlük programımız  “LEARN EVERYDAY”okul öncesi programının tam güne entegresi şeklinde uygulanmaktadır.

Bu programda dinleme becerileri, sözlü dil gelişimi, matematik, fen, sosyal bilimler, yaratıcı sanatlar, araştırma ve keşif deneyimleri, çocukların çoklu algısal gelişimleri gözönünde bulundurularak, araştırma temelli ve tüm öğrencileri destekleyen zengin öğrenme ortamı ile sunulmuştur. Around the World çalışmaları ile de  farklı kültürleri , farklı ülkeleri ve farklı yaşamları keşfe çıkarak farkındalığımızı arttırıp yaşam boyu öğrenme daha keyifli bir oyun haline getirilmektedir.

Dil yönergelerinin esas hedefi, programa dahil olan bütün öğrencilerin İngilizce konuşulmaya başlandığında dil öğrenmeye ve günlük yaşamda kullanmaya istekli olmalarını sağlamaktır.

Sınıflarımızda native speaker öğretmenimize eşlik eden iki Türk öğretmenimiz vardır. Çocuklar, her gün sadece yarımşar saatten 2 ders saati olmak üzere toplamda bir saat Türk öğretmenleriyle anadili etkinlikleri ve bilişsel aktiviteler yaparlar.Bunun dışında programın içeriği Çocukların bilişsel gelişimlerini destekleyici çalışmaların bütünü İngilizce olarak gerçekleştirilir.Çocuklar yaşlarına göre almaları yada geliştirmeleri gereken tüm çalışmaları İngilizce gerçekleştirirler.Çocukların duygusal desteğe ihtiyaç duydukları durumlar dışında yaşamın dili sadece İngilizcedir.Kişisel gelişim hızlarının farklı olması göz önünde bulundurulursa çocukların geneli  bir süre sonra tüm ihtiyaç ve isteklerini basit cümlelerle İngilizce ifade eder ve tüm yönergeleri İngilizce anlayacak seviyeye gelirler.

İngilizce programlarımızda amaçlanan çocukların Türkçenin dışında dillerin de olduğunun farkına varması ve başka dilleri öğrenmeye olumlu bir yaklaşıma sahip olmalarıdır. İngilizceye ilişkin öğrenme ve kazanımlar kişisel farklarda göz önünde bulundurulduğunda  programın süresine bağlı olarak değişir .Yarım gün olan programa nazaran tam gün programının kazanımlarının daha fazla olduğu mutlaktır.Genel olarak hedeflenen;

—  Yabancı dili öğrenme ve iletişim kurmada istekli olmaları,

—  Yabancı dilde şarkılar söyleyebilmeleri,

—   Oyunlar oynayabilmeleri,

—  Duyduğunu anlayabilmeleri,

—  Zengin eğitim materyalleri ile desteklenen programla çocukların temel düzeyde iletişim kurma becerisi kazanabilmeleri,

—  Drama aktivitelerine katılabilmeleri,

—  Yönergelere karşılık verebilmeleridir.

    Dökümanlar