Algılamanın en yüksek olduğu 2-6 yaş döneminde öğrenilen bilgi ve beceriler kalıcıdır . Matematiğin de yaşamın her anında işimizi kolaylaştıran bir bilgiler bütünü olduğu düşünüldüğünde, çocukların erken yaşta matematik kavramlarını günlük hayatta, bilimde, sanatta, müzikte, sporda nasıl kullanıldığını görmeleri ve yaşamaları onlara ileride bu alanlarda da büyük kolaylıklar sağlayacaktır. 
 

Eğlenceli matematik dersi için özel hazırlanan sınıfımızda sayıları tanıma,sayma ve yazma, bire bir eşleme, örüntü, problem çözme, renkler , sayı doğrusu, geometri, para, zaman, ölçme, simetri gibi matematiğin alt yapısını oluşturan kavramları eğlenerek öğreniyoruz.

    Dökümanlar