Eğitimde yaratıcı drama, bir etkileşim olgusu olup yaparak, öğrenme sürecidir. Kendini tanımak, karşısındakini tanımak, birbirini anlamak, doğaçlama ve yaratma gibi aşamaları içeren bir çalışma tüm gruplarımızda, eğitim - öğretimi destekleyici bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Çocuklarımızın ince kas gelişimine yardımcı yaratıcı düşünmenin temellerinin atıldığı, bir eser üretmenin ( ben yarattım ) verdiği hazzın yaşandığı, fazla enerjilerinin aktarıldığı çocukların zevk aldığı çalışmalarımızdan biride plastik sanatlardır.

 

    Dökümanlar