Sağlıklı, güvenli ve keyifli bir okul ortamında; duyarlı, sıcak ve deneyimli eğitimciler çocuklarımızın yeteneklerini keşfederek, beceri ve eğilimlerini yönlendirirler.


    Keyifli bir okul iklimi içerisinde, eğitimcilerimiz; çocuklarımızı hayal güçlerini ve düşüncelerini yaratıcı çözümler üretmek için kullanmaya yüreklendirir. Bizler için çözümün kendisinden çok sonuç arayış süreci anlamlı ve değerlidir.     High Scope >>>

     Küçük çocukları eğitmek, onlara süregelen etkin öğrenme fırsatları sağlamak demektir. Eylem halindeki küçük çocuklar, inisiyatiflerini, meraklarını, becerikliliklerini ve özgüvenlerini geliştirirler. Bunlar, çocuklara yaşamları boyunca yardım edecek eğilimlerdir. İşte High Scope Programının temel felsefesi...

 


    Reggio Emilia >>>

    Programımızı uygularken çocukları bilgiyi araştırmaya, üretmeye ve sentezlemeye yönlendiren Reggio Emilia yaklaşımından destek almaktayız. Bu yaklaşım çocukları güçlü ve kapasiteli olarak kabul eder. Bir çocuk bilgi doldurulmaya hazır boş bir fıçı gibi değil, kendisiyle harika alışveriş yapılabilecek bir insan olarak görülür.    Scamper >>>

    Farklı düşünme, hayal kurma, orijinallik ve sezgi yaratıcı düşünmenin en önemli noktalarından biridir. Yaratıcı düşüncenin desteklenmesi ve geliştirilmesinde okulumuzda SCAMPER uygulaması yapılmaktadır. SCAMPER eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.    GEMS >>>

    Fen-doğa deneylerini ve matematik çalışmalarını daha keyifli hale getirmek için GEMS programından destek almaktayız. GEMS Programı Berkeley Üniversitesi bünyesinde yer alan Lawrence Hall of Science adlı bir fen merkezi tarafından oluşturulmuş sürekli geliştirilen bir programdır.    YAŞAYAN DEĞERLER >>>

    Bilge Çocuk Akademisi olarak; çocuklarımızın “Yaşayan Değerler” ile tanışması için, yıl boyunca -bir çocuğun hayatındaki en önemli “güç” ebeveynler olduğundan- anne babalarımızın da katılımını sağlayacak çalışmalara yer veriyoruz. Bu çalışmalar, çocukların; mutlu, üretken ve birbirine değer veren bireyler olmasını sağlayan, sevgi değerlerini ve becerilerini öğretir. Çalışmalar sırasında yapılan aktiviteler daha sonra oluşturulacak cesaret, sorumluluk, adalet, erdemlilik, temkinli olma gibi değerlerin temel yapı taşlarını oluşturacak nitelikte aktivitelerdir. Çalışmalar her bir konu bir değeri verecek şekilde 8 ana başlıkta toplanmıştır. İlk dört bölümde sevginin yapıtaşları olan empati, nezaket ve saygıyı öğrenecekler. Burada çocuklar bencil olmama, anlayış ve çevresindekilere ve kendilerine değer verme ile karşılaşacaklar. Beşinci bölümde görselleştirmeyi yani davranışları etkinleştirmeyi öğrenecekler. Sonraki bölümlerde, kendini kontrol etmeyi, arkadaşlığı, zorlukları aşmayı, başkaları ile anlaşıp yapıcı yöntemlerle problem çözmeyi öğrenecekler. Umuyoruz ki tüm çocuklarımızın karakter ve değer gelişimlerine bütün öğrenim hayatları boyunca önem verilir. Tüm bu çalışmaların ışığında çocuklarımızın çevrelerine karşı farkındalıklarını arttırmak, sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek ve geliştirmek amacıyla, çeşitli sivil toplum kuruluşları ile iletişime geçip, “Sosyal Sorumluluk” projelerine katılıyoruz.

    Dökümanlar