BİLGE ÇOCUK AKADEMİSİ EĞİTİM PROGRAMI SİSTEMİ


Bilge Çocuk Akademisi' nin eğitim sistemi "Çoklu Zeka Kuramı ve Etkin Öğrenme Yöntemi" baz alınarak hazırlanmıştır.
Eğitim programımızın amacı, çocuklarımızın fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimlerine yardımcı olarak, yeteneklerini en iyi şekilde kullanmalarına yönelik beceriler geliştirmelerini ve bu becerileri ile başardıklarından mutluluk duymalarını sağlamak için onları yönlendirmektir.

1) Bedensel/Devin Duyusal zekayı geliştirmek için;

-Dramatik Oyunlar
-Fiziksel Etkinlikler (Dans,Bale,Eşli Danslar,Yüzme,Basketbol)
-Hareketli Oyunlar

2) Sözel/Dilsel zekayı geliştirmek için;

-Hikaye okumak, anlatmak, dinleme, yarım kalan hikayeyi tamamlama
-Kelime oyunları
-Tekerleme, bilmece, şiir, şarkı, parmak oyunları, kukla oynatma

3) Görsel/Uzamsal zekayı geliştirmek için;

-Resim, seramik, denizcilik, satranç, boya, kil, hamur çalışmaları
-Lego, yap-boz, labirent ve akılda tutma (hafıza) oyunları
-Resimli kitapları inceleme

4) Matematiksel/Mantıksal zekayı geliştirmek için;

-Matematik ile ilgili oyunlar (Sayı ve işlemlerle ilgili masa oyunları)
-Bilgisayar Eğitimi
-Yap-boz, lego, labirent, satranç, dama vb. oyunlar
-Nesneleri sınıflandırma, sıralama, ayırt etme, eşleştirme, gruplama ve ilişki kurma
-Gözlem ve deney çalışmaları

5) Müziksel/Ritmik zekayı geliştirmek için;

-Müzik etkinlikleri (şarkı söyleme, dans, müzikli drama, ritm tutma çalışmaları)
-Doğadaki sesleri tanıma, taklit etme ve ayırt etme çalışmaları

6) Kişiler arası zekayı geliştirmek için;

-Sözlü ve sözsüz iletişim kurma, işbirliği kurma, paylaşma, kendini ifade etme, kendini başkalarının yerine koyma ve onları anlayabilme becerilerini geliştirme

7) İçsel Zekayı geliştirmek için;

-Kendi duygularını tanıma, anlamlandırma, kendini yönlendirme, idare etme becerilerini geliştirme
-Kendi adına düşünebilme ve karar verme becerilerini geliştirme
-Duygularını eksiksiz, olduğu gibi ifade etme becerisini geliştirme (Anlık ve tepkisel davranmak yerine duygu ve düşüncelerini değerlendirme becerisini kullanarak ifade etmek)
-Olumlu benlik değerini geliştirme ve kendini sevme becerisini geliştirme
-İstek ve ihtiyaçlarını uygun bir yer ve zamana kadar erteleyebilme becerisini geliştirme
-Hataları ile yüzleşmekten kaçınmama becerisini geliştirme,
-Kendi başına kaldığında çalışabilme ve oyun oynayabilme alışkanlığı kazanma


YAKLAŞIMIMIZ

Çocuklarımızın her biri gelişim, ihtiyaç ve yaşam biçimi bakımından birbirinden farklı ve çok değerli bireylerdir. Bizler, her türlü farklılığa saygı duyarak, çeşitliliklerle güçlü olduğumuza inanıyoruz. Kültürel duyarlılık, eşitlik ve katılımcılığın tüm çalışmalarımızda var olmasına özen gösteriyoruz. 

Amacımız keyifli etkinlikler ile çocuklarımızı bedensel, bilişsel, duygusal ve sosyal yönden bulundukları düzeyden ulaşabilecekleri en üst düzeye ulaştırmaktır.  

    Dökümanlar